Wczytywanie...
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Pomiary i przeglądy elektryczne

Wykonujemy pomiary elektryczne oraz przeglądy odbiorcze iokresowe instalacji elektrycznej. Oferujemy państwu:

 •    – pomiary rezystancji izolacji
 •    – badanie stanu izolacji
 •    – pomiary rezystancji i impedancji pętli zwarcia
 •    – badanie wyłączników różnicowo-prądowych
 •    – pomiary przewidywanego prądu zwarcia linii
 •    – pomiary mocy, prądów i napięć, poboru energii
 •    – badanie obciążeń linii zasilających
 •    – pomiary ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych
 •    – pomiary rezystancji uziemienia, rezystywności gruntu
 •    – ustalanie kolejności wirowania faz
 •    – pomiary prądów upływu
 •    – pomiary natężenia i równomierności oświetlenia.

Pomiary wykonujemy certyfikowanymi przyrządami firm: Sonel, Metrel. Przyrządy posiadają aktualne świadectwa kalibracji.

Każdy klient otrzymuje pełną dokumentację w formie protokołów pomiarowych sporządzonych zgodnie z przeprowadzonymi badaniami. Dokumentację przygotowujemy z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania zgodnie z aktualnymi przepisami Prawa Budowlanego oraz normami.
Pomiary i przegląd elektryczny obejmują wszystkie układy sieci: TN, TT, IT tj.: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT, w instalacjach jedno i trójfazowych do 1 kV.

Kontakt

Dorix
ul.Kazimierzowska 64
02-543 Warszawa