Wczytywanie...
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Usługi elektryczne

Zajmujemy się działalnością w zakresie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych obejmującą:

  •    – projekty, przebudowy, modernizacje układów zasilania,
  •    – modernizacje, naprawy, adaptacje, rozbudowy i montaż instalacji elektrycznych,
  •    – wykonywanie kompleksowych przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych we wszystkich układach sieci (TN-C, TN-S,TT, IT)
  •    – pełną obsługę i konserwację instalacji i urządzeń elektroenergetycznych,
  •    – projekty i montaż rozdzielnic,
  •    – projekty, wykonanie i przeglądy oświetlenia awaryjnego,
  •    – systemy awaryjnego zasilania budynków,
  •    – doradztwo techniczne
  •    – ekspertyzy stanu instalacji elektrycznych.

Nasze usługi realizujemy w obiektach użyteczności publicznej, budynkach komercyjnych i mieszkalnych

Kontakt

Dorix
ul.Kazimierzowska 64
02-543 Warszawa