Wczytywanie...
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTOWANIE, POMIARY i SERWIS

Rozumiemy, jak ważna jest precyzja i rzetelność wykonywanych przez nas prac pomiarowych. Dlatego właśnie:

  • – korzystamy z zaawansowanych urządzeń pomiarowych
  • – każdy pomiar kończymy przygotowaniem protokołu z wnioskami pokontrolnymi i wskazaniami mającymi na celu ewentualną poprawę stanu instalacji
  • – natychmiast informujemy Zleceniodawcę, jeśli istnieje zagrożenie awarią czy uszkodzeniem instalacji

W przypadku wykrycia nieprawidłowości, możemy również podjąć się dokonania prac naprawczych – tak, by przywrócić instalacji pełną sprawność, a następnie ponownie dokonać pomiarów potwierdzających ten fakt.

ROJEKTOWANIE, POMIARY i SERWIS

Przeglądy instalacji elektrycznych

Więcej

Pomiary i przeglądy elektryczne

Więcej

Kontakt

Dorix
ul.Kazimierzowska 64
02-543 Warszawa